Oi, ez deit ni zure bihotz gogorrak
enean egin gaitza zuritzera;
ez zaurt begiz, mihiz baizik; indarrak
indarrari beutso, kararik kara.

Esan mudatu zarela, baina ez
so galduz egin niri, bihotz, uko;
zergatik maltzurbidez zaurt, indarrez
hain baitzara zu gai ni eraisteko?

Zurit zaitzadan: ondotxo jakinik
so xarmantok zitzaizkidala etsai,
ez nahiz niri jaurti begi txarrik,
besterik du hartu Enetxok zaurgai.

Zer, baina, minok luzaraz?: hil hurran

bainago jada, soz akaba bertanWilliam Shakespeare