Alan Griffin
HALFWAY TO HELL
Albokarako 333 doinu
333 Tunes For the Alboka
Hutsen Zerrenda / Errata / Fe de Erratas
Liburuaren lehenengo edizioan hainbat akats aurkitu daitezke. Hona hemen zerrenda.
Guztien zuzenketa deskargatu dezakezu ere
ondoko dokumentu bakarrean (partiturak, testuak, ea.)

The following errata occur in the first edition of the book.
All the corrected scores and texts may be downloaded in the single attached file.


Hemos detectado varios errores en la primera edición del libro. Esta es la relación de los mismos.
Puedes descargar a su vez todos los textos y partituras correctas en este único archivo adjunto. 

Orrialdea
Page
Página
   
9

'Uretako semea' eta 'Zalduko jauna' - 'Uretakosemea' eta 'Zaldukojauna'-ren ordez.

187

131 Landare

Partitura zuzenketa - deskargatu berria.

Corrected score attached for download.
Partitura corregida - Descargar adjunto.

197

145 Humore punttue
Izenburua okerra da, zuzena Koprolita da , aurkibidean bezala.
Incorrect title; change to Koprolita, as in Index.
Tiene el título equivocado, el correcto es Koprolita como en el índice.


228

Urrutiko Polkak-ean oinarritua, Urrutiako Polka-ean oinarrituaren ordez.
 
242

Egilearen izena falta da: Ola Flaten
Composed by Ola Flaten
Falta el nombre del autor: Ola Flaten

272-273

Izenburuak aldaturik daude. Zuzenak, aurkibidean bezala.
Titles shifted off-centre.
Los
Títulos están desplazados. El número correcto es el del índice.

249 Elisabeth Kelly´s I - 249b Elisabeth Kelly´s II - 250 The Letter to Angela McNamara.

275

252 Crooked In

izenburua okerra da, zuzena Mary Curtin , aurkibidean bezala. Deskargatu partitura berria.
Incorrect title; change to Mary Curtin, as in Index
Tiene el título equivocado, el correcto es Mary Curtin como en el índice. Descargar partitura corregida.

278

256 The Teetotalitarian

Partitura zuzenketa - deskargatu berria.

Corrected score attached for download.
Partitura corregida - Descargar adjunto.

279

258 The Humours of Tulla

Konpasa falta da: 4/4
Time signature: 4/4
Falta la indicación del compás: 4/4


311


295 Aita gurea
Etor bedi zure nahia
aldatu Egin bedi zure nahia
Etor bedi zure nahia change to Egin bedi zure nahia
Etor bedi zure nahia
cambiar a Egin bedi zure nahia


 
320

...St. Columba (edo Colmcille)...

368

309 Lurbinttoko ohinak


Izenburua okerra da, zuzena Lurbinttoko ohoinak da, aurkibidean bezala.
Incorrect title; change to Lurbinttoko ohoinak as in Index.
Tiene el título equivocado, el correcto es Lurbinttoko ohoinak como en el índice.


Ingelesezko azpitituloa falta zaio: The Lurbintto Robbers.
English translation of title: The Lurbintto Robbers.
Falta el subtítulo en inglés: The Lurbintto Robbers.

415

325 Beizamako krimena


Kantuaren hitzen zuzenketa. Deskargatu zuzena.
Corrected song words attached for download.
Corrección del texto de la letra de la canción. Descargar texto corregido.

448

10. eta 11. iruzkinak 447. orrialdeari dagokite
Footnote 10 and 11 belongs on previous page, 447
Las notas 10 y 11 a pie de página corresponden a la página anterior, 447

 
450

13. iruzkina 449. orrialdeari dagokio
Footnote 13 belongs on previous page, 449
La nota 13 a pie de página corresponde a la página anterior, 449


 
 
Bibliografian falta da:
Missing entry from the Bibiography:
En la Bibliografía falta esta entrada:

Riezu, Jorge. 1973. Nafarroako Euskal-kantu zaharrak. Lecaroz: Archivo P. Donostia


 
 


Aurkibidean hurrengo doinuak falta dira:
The following titles are missing from the Index:
Faltan los siguientes títulos en el Índice:

Aita Gurea, otoitz, 295
Etxea Jauna eraikitzen ez badu (Salmo 127), otoitz, 296
Iturri eder, iturri zuri, otoitz, 297
Zidar labraduz egiñik dago, otoitz, 298
Regis regum rectissimi, otoitz, 299

 

Home
Newsletter
Multimedia
Artistak
Kontaktoa
Shop
Proiektuak
Katalogoa
Agenda
Who?

Segi Aztarna...