Balen Lopez de Munain
25 pieza gitarrarako


Liburua - 168 orrialde
Euskara - English - Castellano - Italiano
AZL004


Argazkiak: Juantxo Egaña
Itzulpenak: Alan Griffin, Ramon Iriarte, Francesca Basevi, Maurizio Ghelli Santuliana eta Jon Alonso


ISBN: 978-84-09-05531-9

ALBIZTUR
AMATXO
ARKU DANTZA
BAKARDADEA
BERRIZKO DANTZAK
BIRJINA MAITE
BONIFAZIO
DISTIRIA
EKIALDEKO EZPATADANTZA
EPITAFFIO
ERESIA
FANDANGO
HALTZAK EZTU BIHOTZIK
HERRIMINA
LABERINTOA
LOREA
LOTUNEAK
SEHASKATXOAN
TRIESTETZEN
TRIKITIKITAR
VALS
XABIERTXO
XALBADORREN HERIOTZEAN
ZALANTZAK
ZIRIMIRI
ZURE BAKE BILA

Gitarra-jole lagun musikari, editoreak partitura hauek argitaratzea proposatu zidanean, zalantza asko izan nituen. Idatziz jasotzeak balio erantsia ematen dio musikari, garrantzia, eta, nolabait, agerian uzten gaitu, aukeraketak egin behar ditugulako, eta pentsamendu zehatza, erabatekoa, formala eta estetikoa adierazi behar dugulako.

Orain, lana amaituta eta zure eskuetan dela, gauza bat soilik dakit ziur: liburuan aurkituko dituzun partiturek nire mundu musikala islatzen dutela, kontraste handikoa. Izan ere, ikasitako tradizioaz gain, badaude beste genero musikaletako gauza asko, beste kulturetako musikariekin izandako harremanei esker jaso ditudanak. Zorte handia izan da lagun horiek guztiak ezagutzea eta haiekin kolaboratzeko aukera izatea.

Musikari buruzko ikuspegi pertsonala azaldu nahi duen gitarra-jole baten adierazpenak dira, tradizioko gaiak berrikusteari edo doinu originalak idazteari beldurrik izan gabe. Doinu original horietan, gainera, nire musika-sormena eratu duten esperientziak eta mestizaje kulturalak uztartzen dira, gehienak nahi gabe eta oharkabean izan badira ere.


Balen Lopez de Munain

 

 


Estimado guitarrista, músico, cuando el editor me propuso publicar estas partituras me asaltaron muchas dudas. La escritura imprime un valor añadido a la música, le confiere importancia y, en cierto modo, nos deja al descubierto, porque nos obliga a la selección y a un pensamiento concreto, definitivo, formal y estético.

Ahora que el trabajo está terminado y ha llegado hasta tus manos, tengo una sola certeza, que las partituras que encontrarás en el libro reflejan mi mundo musical, hecho de contrastes, de guiños a la tradición y a las músicas que he tenido la suerte de conocer gracias a colegas procedentes de otras culturas y con los cuales he tenido la fortuna de poder colaborar.

Son la expresión de un guitarrista que quiere aportar su visión personal de la música, sin miedo por ello a revisar temas que pertenecen a la tradición o a escribir piezas originales donde se cruzan experiencias y mestizajes culturales, en su mayor parte involuntarios, pero que han dado forma a mi creatividad musical.

Balen Lopez de Munain

 

 

 

Esteemed musician, when the editor proposed that I publish these scores I was assailed by doubts. The written form adds value to music by increasing its importance, but it also imposes restrictions by obliging us to make a selection and think in specific, definitive terms, both formally and aesthetically.

Now that the book is finished and has reached your hands I feel sure of one thing only, that the scores in it reflect my musical world, which is full of contrasts, with nods to the tradition but also to other genres I've come into contact with thanks to the musicians from other cultures that I've had the fortune to know.

These scores express my wish as a guitarist to offer a personal vision without fearing to review traditional melodies or write new pieces incorporating the different experiences and cultural encounters - mostly involuntary - that have given form to my creativity as a musician.

Balen Lopez de Munain

 

Caro chitarrista, musicista, quando l’editore mi propose di pubblicare queste partiture, fui assalito da molti dubbi. La scrittura imprime un valore aggiunto alla musica, le conferisce importanza e in qualche modo ci mette allo scoperto, perché ci obbliga ad una selezione e ad un ripensamento concreto e definitivo dal punto di vista formale ed estetico.

Ora che il lavoro è compiuto ed è arrivato fino alle tue mani, possiedo una sola certezza: che le partiture che troverai nel libro riflettano il mio mondo musicale, fatto di contrasti, di riferimenti alla tradizione e alle musiche che ho avuto la fortuna di conoscere grazie a colleghi provenienti da altri ambiti culturali e con i quali ho avuto il privilegio di collaborare.

Sono l’espressione di un chitarrista che vuole esprimere la sua visione personale della musica senza timori, rivisitando temi che appartengono alla tradizione o scrivere brani originali nei quali si fondono esperienze e contaminazioni culturali - per la maggior parte involontari - che tuttavia hanno dato forma alla mia creatività musicale.

 

Balen Lopez de Munain

 

INTERVIEW - ELKARRIZKETA - ENTREVISTA - INTERVISTA
Il DIAPASON incontra Balen Lopez de Munain - Alessandro Nobis, 04.01.2019ErosiBuy it
Comprar

BALEN LOPEZ DE MUNAIN25 pieza gitarrarako Midi File, Audio eta Bideo formatoetan


Home
Newsletter
Multimedia
Artistak
Kontaktoa
Proiektuak
Shop
Katalogoa
Agenda
Who?

Segi Aztarna...